TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
PICU OCOLEANU

(n. 1974), preot ortodox, doctor în teologie (2001, Univ. Erlangen-Nürnberg, Germania), conferen?iar la Facultatea de Teologie a Universit??ii din Craiova, membru al Societas ethica (societatea european? de cercetare în domeniul eticii); c?r?i publicate: Liturghia poruncilor divine. Prolegomene teologice la o nou? cultur? a legii, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova 2004 (reed. Ed. Christiana, Bucure?ti 2008); Minima moralia eucharistica. Eine theologische Pathologie der Öffentlichkeit, Lit Verlag (EthD, Bd. 13), Berlin 2007; Via?? liturgic? ?i etos comunitar. Preliminarii la o teologie social? ortodox?, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova 2007 (carte editat? împreun? cu Radu Preda), Harisma filozofiei duhovnice?ti. Introducere în genealogia teologic? a monahismului cre?tin, Ed. Christiana, Bucure?ti 2008, Iisus Hristos Mijlocitorul. Sensul diaconal al eticii sociale ortodoxe, Ed. Christiana, Bucure?ti 2008.