TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
GABRIEL HEREA

HEREA, GABRIEL, preot, licen?iat al Facult??ii de Teologie Ortodox? „Dumitru St?niloae" din Ia?i; între anii 2001-2003 ?i 2006-2008 a audiat cursuri la Facultatea de Filosofie din Ia?i, sus?inând în 2008 o lucrare de dizerta?ie cu titlul: Hermeneutica simbolului în icoana de tradi?ie bizantin?. Din 2007 este doctorand al Facult??ii de Arte Plastice ?i Design, în cadrul Universit??ii „George Enescu" din Ia?i, sub îndrumarea Prof. univ. dr. Tereza Sinigalia, lucrând la o tez? cu titlul: Mesajul eshatologic al spa?iului liturgic cre?tin, arhitectur? ?i icoan? în Moldova secolelor XV-XVI. Este autor al lucr?rii Pelerinaj în spa?iul sacru bucovinean, editura Patmos, Cluj-Napoca, 2010. Este coautor al lucr?rilor Lumina din inimi, spiritualitate isihast? în traducerea ?i tâlcuirea p?rintelui St?niloae, Editura Trinitas, Ia?i, 2003; Monumente Unesco din România, Editura Proema, Baia Mare, 2008; M?n?stirea Hurezi, editura Artec Impresiones, Segovia, 2009. Este consultant ?tiin?ific al lucr?rilor: Bisericile de lemn din Maramure?, de Teodor Baconsky, editura Artec Impresiones, Segovia, 2009; Bisericile din Moldova, de Neagu Djuvara, editura Artec Impresiones, Segovia, 2009. Este colaborator permanent al revistei Biserica din sufletul copilului. Din anul 2003 este preot paroh în comuna P?tr?u?i, jude?ul Suceava, fiind custodele Bisericii Monument Unesco, pe lâng? care a înfiin?at în 2007 Muzeul „Casa preotului bucovinean" ?i a început în 2009 construc?ia unui Centru Socio-Cultural destinat studen?ilor ce î?i doresc s? studieze iconografia moldoveneasc?.