TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
SORIN DUMITRESCU

Dumitrescu, Sorin (n. 18 martie 1946, Bucure?ti), pictor ?i grafician român, discipol al P?rintelui Constantin Galeriu, profesor universitar la Universitatea Na?ional? de Arte Bucure?ti, membru corespondent al Academiei Române din 2006; în 1969 absolv? Institutul de arte frumoase din Bucure?ti, la clasa maestrului Corneliu Baba, avându-i colegi, printre al?ii, pe Mihai Cismaru, ?tefan Câl?ia, Sorin Ilfoveanu; din 1969 particip? la anualele ?i bienalele republicane ?i la Saloanele Municipiului Bucure?ti; în 1981 Fondeaz? Gruparea 9+1 împreun? cu: Horia Bernea, Florin Ciubotaru, Marin Gherasim, Horea Mihai, Vasile Gorduz, Napoleon Tiron, Bata Marianov, Doru Covrig; este fondatorul Editurii ?i Funda?iei Anastasia; ini?iatorul ?i curatorul galeriei Catacomba, al c?rei program s-a remarcat în anii 1992-2001 prin promovarea pe simeze ?i, în general, în spa?iul dezbaterii publice, a unei arte de mare anvergur? spiritual?. Premii ?i Distinc?ii: 1974 Premiul pentru ilustra?ie de carte, Maastricht; 1974 Premiul pentru Tineret al U.A.P; 1980 Premiul pentru Pictur? al U.A.P; 1980 Men?iunea de Onoare a Festivalului Interna?ional de Carte de la Leipzing; 1982 Medalia de bronz a Concursului Interna?ional de Carte de la Leipzing; 2000 Ordinul Na?ional Serviciul Credincios în grad de Comandor. Dintre c?r?ile publicate amintim: Chivotele ecumenice ale lui Petru Rare? ?i modelul lor ceresc, Editura Anastasia; Iconostasul roman de la Scala Coeli. Biografia unei sinteze stilistice, Editura I.C.R., 2005; 7 dimine?i cu P?rintele Dumitru St?niloaie - convorbiri realizate cu Sorin Dumitrescu, Ed. Anastasia; Anticritice: Artistii catacombei, Editura Anastasia, 2002; Noi ?i Icoana. 31+1 iconologii pentru înv??area icoanei (I), Editura Anastasia, 2010.