TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
RODICA IOANA MARIAN

Marian, Rodica Ioana, licen?iat? a Facult??ii de Limba ?i literatura român? - Limba ?i literatura francez? din cadrul Universit??ii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia; masterat în filologie cu specializarea Literatur? ?i cultur? româneasc? în context european cu o diserta?ie asupra lui Constantin Virgil Gheorghiu - Constantin Virgil Gheorghiu, fiul tat?lui care s-a urcat la cer; doctorand în filologie la aceea?i facultate.