TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
IOANNIS ZIZIOULAS

Ioannis Zizioulas, Mitropolit al Pergamului (Patriarhia Ecumenic?); doctor în teologie al Universit??ii din Atena; Pre?edinte al Academiei din Atena; reprezentant al Patriarhiei Ecumenice pe lâng? Biserica Ortodox? a Greciei; Co-pre?edinte, reprezentant al Bisericilor Ortodoxe numit de Patriarhia Ecumenic?, al comisiei mixte de dialog teologic între Biserica romano-catolic? ?i Bisericile Ortodoxe; Pre?edinte al Conferin?elor interortodoxe preg?titoare ale Sfântului ?i Marelui Sinod Panortodox; fost profesor universitar de dogmatic? la Facultatea de Teologie a Universit??ii Aristotel din Tesalonic (Grecia); a predat teologie la School of Divinity din cadrul Universit??ii din Edinburgh (Sco?ia, Regatul Unit); profesor de teologie sistematic? timp de 14 ani (între 1983-1997)  Trinity College al Universit??ii din Glasgow (Sco?ia, Regatul Unit); dintre numeroasele articole ?i c?r?i publicate: L`Être ecclesial, Labor et Fides, Paris,1981 (Fiin?a Eclesial?, Editura Bizantin?, Bucure?ti, 1996); He Ktise os eucharistia (în greac?), Akritas, Athens, 1992 (Crea?ia ca euharistie, Editura Bizantin?, Bucure?ti, 1996); Being as Communion: Studies in Personhood and the Church, St Vladimirs Seminary Press, Crestwood, NY, 1997; Eucharist, Bishop, Church: The Unity of the Church in the Divine Eucharist and the Bishop During the First Three Centuries, Holy Cross, Brookline, MA, 2001; Hellenismos kai Christianismos: H Synantese ton duo Kosmon  (în greac?), Apostolike Diakonia, Athens: 2003; Communion & Otherness: Further Studies in Personhood and the Church, T & T Clark, London. 2007; Remembering the Future: An Eschatological Ontology, T&T Clark, London, 2009; Lectures in Christian Dogmatics, T&T Clark, London, 2009.