TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
FILIP ALBU

Albu, Filip,  lector universitar pentru disciplina Catehetic? ?i Omiletic? a Facult??ii de Teologie Ortodox?, din cadrul Universit??ii "Aurel Vlaicu" Arad; doctorand la Facultatea de Teologie Ortodox? din Bucure?ti.