TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
LAURA BĂDESCU

B?descu, Laura, profesor universitar dr. la Facultatea de Litere, Universitatea din Pite?ti. Volume: Retorica poeziei religioase a lui Nichifor Crainic, Bucure?ti, Editura Minerva, 2000; Eseu asupra epistolei medievale în literatura român?, Bucure?ti, Editura Ars Docendi, 2003; Literatura român? veche. Repere semnificative, Pite?ti, Editura Universit??ii din Pite?ti, 2004; Epistola medieval? în literatura portughez?, Pite?ti, Editura Paralela 45, 2007; edi?ii critice: Nichifor Crainic, Iisus prin grâu - 50 de poeme religioase, Bucure?ti, Editura Mihai Dascal Editor, 2001 ?.a.; în colaborare: Crestoma?ia limbii române literare, Epoca veche 1521-1780, vol. I, Pite?ti, Editura Universit??ii din Pite?ti, 2000; O conto dos enganos ao Diabo nos limites da romanidade, a 2ª edi?ie reivzuit?, Lisabona, Edições Apenas Livros, 2007 ?.a.