TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
J?RGEN HENKEL

Henkel, Jürgen, teolog, pastor evanghelic luteran în Erkersreuth (Germania), din 2008, promotor al rela?iilor dintre Biserica Evanghelic? Luteran? din Germania ?i Biserica Ortodox? Român?;  între 1990-1997, jurnalist ?i publicist; între 2003-2008 directorul Academiei Evanghelice -Transilvania- din Sibiu; din 2001 doctor al Facult??ii de Teologie Evanghelic? a Universit??ii din Erlangen, cu teza Eros und Ethos. Mensch, gottesdienstliche Gemeinschaft und Nation al Adressaten theologischer Ethik bei Dumitru St?niloae, Lit Verlag, Münster - Hamburg - London, 2003, [ap?rut? în române?te, în traducerea diac. Ioan I. Ic? jr, la Editura Deisis din Sibiu, în 2004, cu titlul Îndumnezeire ?i etic? a iubirii în opera p?rintelui Dumitru St?niloae], lucrare distins? cu un premiu de promovare al Societ??ii Sud-Est Europene din München.