TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
VASILE GORDON

 

Gordon, Vasile, preot, profesor de Omiletic? ?i Catehetic? la Facultatea de Teologie Ortodox? „Justinian Patriarhul" a Universit??ii din Bucure?ti. N?scut la 27 aprilie 1954, în Lunca-?ieu?, jud. Bistri?a-N?s?ud. Studii: Seminarul Teologic ?i Facultatea de Teologie în Bucure?ti, apoi doctorat la specialitatea „Omiletic? ?i Catehetic?", sub îndrumarea Pr. Prof. Constantin Galeriu. Sluje?te ca preot la Parohia Sf. Ilie-Gorgani din Bucure?ti (www.sfiliegorgani.ro). Func?ii didactice: spiritual-asistent (1988-1991); profesor la Seminarul Teologic (1991-1996); asistent la Facultatea de Teologie (1996); lector (1999); conferen?iar (2001); profesor (2003); îndrum?tor doctorat (2005). A publicat 7 c?r?i, peste 100 de studii ?i articole, aprox. 150 de predici ?i cateheze. Detalii bio-bibliografice pe www.ftoub.ro (Departament sistematice, practice ?i art? sacr?). De la 1 sept. 2013 îndrum? doctorate la Facultatea de Teologie Ortodox? din Cluj.