TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
IOAN C. TEŞU

Te?u, Ioan Cristinel, preot, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodox? din Ia?i; doctor în Teologie, specializarea Spiritualitate Ortodox?, cu teza Antropologia cre?tin?. Sinteza filocalic?; autor al volumelor: Teologia necazurilor ?i alte eseuri. Cuvânt înainte de Arhimandrit Teofil Pârâian, Asocia?ia filantropic? medical? cre?tin? Christiana, Bucure?ti, 1998, 272 pagini; Din iadul patimilor, spre raiul virtu?ilor. Cuvinte de folos duhovnicesc din spiritualitatea filocalic?, Asocia?ia filantropic? medical? cre?tin? Christiana, Bucure?ti, 2000, 284 pagini; Virtu?ile cre?tine, c?r?ri spre fericirea ve?nic?, Editura Trinitas, Ia?i, 2001, 272 pagini; R?zboi în "v?zduhul inimii". Cuvinte ale P?rin?ilor filocalici despre "r?zboiul nev?zut", Editura "Credin?a str?mo?easc?", Ia?i, 2001, 144 pagini; Vise, vedenii, descoperiri. Criterii duhovnice?ti de discernere, Editura "Credin?a str?mo?easc?", Ia?i, 2001, 152 pagini; Raiul rug?ciunii, Editura "Credin?a str?mo?easc?", Ia?i, 2001, 308 pagini; Taina Sfântului Maslu - Taina vindec?rii sufletului ?i a trupului, Editura "Credin?a str?mo?easc?", Ia?i, 2002, 288 pagini; Omul - tain? teologic?. Cuvânt înainte de Pr. Prof. Dr. Ilie Moldovan, Editura Christiana, Bucure?ti, 2002, 198 pagini; Patima desfrân?rii ?i lupta împotriva ei. Frumuse?ile c?s?toriei ?i ale familiei cre?tine, Editura "Credin?a str?mo?easc?", 2003, 216 pagini; Îmbog??i?i-v? în Domnul! Bog??ia ?i s?r?cia în lumina spiritualit??ii cre?tine, Editura "Credin?a str?mo?easc?", 2003, 152 pagini; Lumea, rug?ciunea ?i asceza în teologia P?rintelui D. St?niloae, TRINITAS, 2003, 192 pagini; Triste?ea - ran? grea a sufletului contemporan, Editura "Credin?a str?mo?easc?", Ia?i, 2005, 188 pagini; Botezul ?i Mirungerea - Taine ale na?terii ?i devenirii întru Hristos, Editura Credin?a str?mo?easc?, f.a., 240 p.; Frumuse?ea ?i sublimitatea Preo?iei cre?tine, în curs de apari?ie; autor, de asemenea, a peste 150 de studii, articole ?i recenzii în reviste de specialitate.