TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ADRIAN NICOLAE PETCU

Petcu, Adrian Nicolae, consilier CNSAS, autor de studii, articole ?i recenzii pe tema Istoriei biserice?ti în România contemporan?; participant la sesiuni ?tiin?ifice interne ?i interna?ionale; coautor al volumului Un martir al crucii. Via?a ?i scrierile lui Teodor M. Popescu, Bucure?ti, Editura Christiana, 2006; coautor ?i coordonator al volumelor Partidul, Securitatea ?i cultele, Nemira, 2005; Martiri pentru Hristos din România în perioada regimului comunist, EIBMBOR, 2007; Patriarhul Justinian ?i BOR în perioada 1948-1964, P?rintele Arsenie Boca în aten?ia poli?iei politive din România, Despre curajul de a rosti: Episcopul Nicolae Popovici al Oradei ?i Monahismul ortodox ?i puterea comunist? în România anilor `50, ultimele patru ap?rute la Editura Partener, Gala?i, 2009.