TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
IOAN I. ICĂ JR.

Arhidiacon, Profesor la Facultatea de Teologie Ortodox? „Andrei ?aguna” a Universit??ii „Lucian Blaga” din Sibiu, catedra de Spiritualitate. Traduc?tor ?i editor al prestigioasei edituri de teologie „Deisis”, Sibiu. Volume: Mystagogia Trinitatis. Probleme ale teologiei trinitare patristice ?i moderne cu referire special? la triadologia Sfântului Maxim M?rturisitorul, Ed. Deisis, Sibiu, 1998; Studii de spiritualitate ortodox?, Ed. Deisis, Sibiu, 2002. Gândirea social? a Bisericii. Fundamente — documente — analize — perspective, volum realizat ?i prezentat de Ioan I. Ic? jr ?i Germano Marani, Ed. Deisis, Sibiu, 2002; Canonul Ortodoxiei. I. Canonul apostolic al primelor secole, Ed. Deisis, Sibiu, 2008; Maica Domnului în teologia secolului XX ?i în spiritualitatea isihast? a secolului XIV: Grigorie Palama, Nicolae Cabasila, Teofan al Niceei, Ed Deisis, 2008.