TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
?LIANE POIROT

POIROT, ÉLIANE (c?lug?ri??), este n?scut? în 26-4-1947, la Épinal (France, Vosges), a intrat în ordinul Carmelitan de la Nancy, în 1965, imediat dup? bacalaureat. În 1974, particip? la fondarea Carmelului bizantin de la Saint-Rémy (France, Côte d`Or), unde a îndeplinit slujirea de prior timp de 17 ani, ?i la fondarea Fraternit??ii Sfântul Ilie în 1991. Conduce revista acestei Fraternit??i intitulat? MIKHTAV (3 numere pe an în edi?ie francez? ?i în edi?ie român?). Ea se ocup? în prezent de fondarea unui mic schit ecumenic în România, la Stânceni (Mure?). Este membr? din 1994 a Asocia?iei interna?ionale de studii patristice ?i a fost numit? membr? a Comisiei sinodale de liturgic? a Arhiepiscopatului major greco-catolic din România în 2006. Înc? din timpul noviciatului a întreprins studii de teologie în cadrul ordinului carmelit. Mai precis, ea a fost ini?iat? timp de trei ani în patristic? de c?tre P. Jean-Philippe Houdret o.c.d. A urmat cursurile Institutului ortodox Sfântul Serghie din Paris în paralel cu cele de la Universitatea de ?tiin?e Umane de la Strasbourg (USHS); a ob?inut licen?ele în teologie ortodox? la Paris ?i catolic? la Strasbourg, cu o licen?? în teologie în 1989 sub îndrumarea profesorului Mariette Canévet intitulat? Figura sfântului prooroc Ilie în patristic?. În 1991, ob?ine Diploma de Studii Aprofundate cu o diserta?ie condus? de profesorii Marcel Metzger (USHS) ?i Constantin Andronikof (Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge) ?i intitulat? Cultul sfântului profet Ilie în liturghia bizantin?. ?i-a sus?inut teza de doctorat în teologie în 1994: Sfântul profet Ilie în literatura patristic?, în fa?a unei comisii formate din: Marcel Metzger (USHS), Mariette Canévet (USHS), Olivier Clément (Paris), Benoît Gain (Metz), Pierre Évieux (Lyon). Pe lâng? un num?r de 13 traduceri de opere patristice din greac? ?i latin? în francez? ?i aproximativ 50 de articole ?i studii ap?rute în numeroase reviste ?i volume, a publicat ?i urm?toarele c?r?i: Le saint prophète Élie d`après les Pères de l`Église, în colaborare cu o echip? de traduc?tori, Bellefontaine, coll. Spiritualité orientale, n° 53, 1992, 700 p. ?i n° 59, 1993, 458 p.; Règle primitive de l`Ordre de la bienheureuse Vierge Marie du Mont-Carmel. Pont entre l`Orient et l`Occident, edi?ie bilingv?. (francez?-român?), Saint-Rémy/Stânceni, 1995, 51+51 p.; Élie, archétype du moine. Pour un ressourcement prophétique du monachisme, Bellefontaine, coll. Spiritualité orientale, n° 65, 1995, 275 p. ?i trad. român?, Proorocul Ilie, arhetipul monahului, ed. Anastasia, Bucure?ti, 1999, 268 p.; Les prophètes. Élie et Élisée dans la littérature chrétienne ancienne, Brepols, Turnhout, 1997, 644 p.; Le glorieux prophète Élie dans le culte byzantin, Bellefontaine, Spiritualité orientale, n° 82, 2004, 254 p. ?i trad. român? Sfântul Proroc Ilie în cultul bizantin, ed. Deisis, Sibiu, 2002; Au skite de Stânceni. L`église de la Transfiguration du Christ, 2005, 44 p. ?i trad. român? La Schitul de la Stânceni. Biserica Schimb?rii la Fa?? a lui Hristos, 2005, 44 p.; Pour chanter le glorieux prophète Élisée dans le culte byzantin, Bellefontaine, 2005, 170 p. ?i versiunea român?, Pentru a cinsti Sfântul proroc Eliseu în cultul bizantin, ed. Ars Longa, Ia?i, 2006; Élie et Élisée, prophètes du Carmel, coll. ExistenCiel, éd. du Carmel, Toulouse, 2007, 80 p. ?i trad. român?, Ilie, Elizeu Profe?i ai Carmelului, ed. Sapientia, Ia?i, 2007; À la louange de sa gloire, en collaboration avec Sandrine Caneri, vice-présidente orthodoxe de l`AJCF, 2008 ?i versiunea român? Spre lauda m?ririi sale, 2008 ; Le culte de saint Antoine le Grand en Orient, în colaborare cu P. Iulian Nistea, 2008; Calea împ?r?teasc?. O lectur? tematica a Regulii Carmelului în lumina spiritualit??ii r?s?ritene, ed. Galaxia Gutenberg, Târgu Lapu? 2011 (a fost editat în limba francez?, român? ?i maghiar?); Saint Antoine le Grand dans l`Orient chrétien. Dossier hagiographique, patristique, liturgique, iconographique en langue française, coll. Patrologia. Beiträge zum Studium der Kirchenväter n° 30, Peter Lang, Frankfurt am Main 2014, 2 tomes, 857 p.