TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
DAMASCHIN GRIGORIATIS

Damaschin Grigoriatis ieromonah în M?n?stirea Grigoriou din Sfântul Munte Athos ?i misionar în Albania ?i Africa. Bun cunosc?tor al limbilor: român?, albanez? ?i svahili. A tradus în limba greac? mai multe c?r?i legate de spiritualitatea româneasc?. În prezent î?i desf??oar? activitatea misionar? în Burundi, Ruanda ?i Congo. Au ap?rut în limba român? trei c?r?i ale sale: P?rin?i athoni?i pe care i-am cunoscut, Editura Sfântul Nectarie, Arad, 2006; Pov??uiri din Sfântul Munte: Convorbiri cu duhovnici contemporani, Editura Sfântul Nectarie, Arad, 2009;  Misiune printre vr?jitorii din Africa, Editura Anastasis, 2009.