TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
TEOFAN MADA

Mada, Teofan, (Ieromonah) este doctor în teologie moral? al Facult??ii de Teologie Ortodox? Andrei ?aguna din Sibiu ?i doctorand în teologie dogmatic? la Facultatea de Teologie a Universit??ii Aristotel din Tesalonic, Grecia. Este autorul volumelor: Con?tiin?? ?i compromis, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2006; Desp?timirea. De la etic? la fiin?ialitate, Editura Agnos, Sibiu, 2007; Via?a în Hristos dup? Sfântul Ioan Gur? de Aur, Editura Agnos, Sibiu, 2007; Pacea virtu?ilor ?i tulburarea patimilor, Editura Agnos, Sibiu, 2007; Homo eticus, Editura Agnos, Sibiu, 2007.