TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
VASILE VLAD

Vlad, Vasile, preot, lector universitar dr. la Facultatea de Teologie Ortodox? din Arad; cadru asociat al Universit??ii de Vest din Timi?oara; volume: Comentariile patristice la Tat?l nostru în Biserica primelor cinci secole. Perspectiv? moral?, Editura Emia, Deva, 2005; Dimensiunea liturgic? a vie?ii religios-morale, Editura Universit??ii „Aurel Vlaicu", Arad, 2009.