TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
TEODOROS ZISIS

Zisis, Teodor (Theodoros), protopresbiterul, Profesor Emerit al Facult??ii de Teologie din cadrul Facult??ii Aristotel din Tesalonic. S-a n?scut în anul 1941 în insula greceasc? Tasos, fiu al unei familii preo?e?ti. A crescut în ora?ul Komotini din Tracia, absolvind Liceul Bisericesc din Xanti. În anul 1965 a terminat Facultatea de Teologie din Tesalonic, continuându-?i pentru doi ani studiile în Bonn, Germania, unde a beneficiat de o burs? Humboldt. În 1971 devine doctor al Facult??ii de Teologie din Tesalonic, sub îndrumarea cunoscutului patrolog grec Panagiotis Hristu. Este ales lector în 1973, iar din anul 1980 devine Profesor Titular de Patrologie la Facultatea de Teologie a Universit??ii din Tesalonic. Între 1977 ?i 1986 a fost efor (director adjunct) al Institului Patriarhal de Studii Patristice din cadrul m?n?stirii Vlatadon din Tesalonic (director P. Hristu). Între anii 1988-1998 a fost director al Sec?iei de Teologie Bizantin? din cadrul Centrului de Studii Bizantine din Tesalonic, fiind ?i pre?edintele Centrului între 1991 ?i 1995. A organizat importante simpozioane ?tiin?ifice pe teme de teologie, patrologie, aghiologie, istorie, etc., participând la numeroase altele, în Grecia ?i în str?in?tate, cu referate ?i comunic?ri. A reprezentat Patriarhia Ecumenic? ?i Biserica Greciei la diverse întâlniri inter-cre?tine ?i inter-ortodoxe. Este autorul a numeroase c?r?i teologice (dintre cele mai importante, amintim: Mântuirea omului ?i a lumii dup? Sf. Ioan Gur? de Aur, Tesalonic, 1971, 1993; Arta fecioriei, Tesalonic, 1973, 1996; Ghenadie II Scolarul, Tesalonic, 1980, 1988; Teologi ai Tesalonicului, Tesalonic, 1989, 1996; Urm?tori Dumnezeie?tilor P?rin?i, Tesalonic, 1993; Unia. Respingerea ei, Tesalonic, 1993; Monahismul. Figuri ?i teme, Tesalonic, 1998; Teme morale, Tesalonic, 2002; Hotarele Bisericii, Tesalonic, 2004, etc.), publicând de asemenea peste 100 de articole ?i studii în diferite periodice ?tiin?ifice de prestigiu. În luna decembrie a anului 1990 a fost hirotonit diacon de c?tre actualul Patriarh Ecumenic Bartolomeu, iar în martie 1991 - preot. Din anul 1993 este preot paroh al Bisericii Sf. Antonie din Tesalonic.