TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
SERAFIM MAN

N?scut la data de 27 noiembrie 1935, în satul Boiereni, jude?ul Maramure?, Serafim (?tefan) Man intr? la 17 ani ca frate în cinul c?lug?rilor de la Rohia, unde în 1955 a fost tuns ca monah, primid numele de Serafim.

            Este hirotonit preot în 1957, hirotesit protosinghel ?i numit stare? în 1973 la M?n?stirea Rohia, iar în 1980 arhimandrit.

            A urmat studiile la Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu, fiind licen?iat în teologie în anul 1979.

            Este unul din marii duhovnici ai României, având o bogat? activitate. P?rintele Serafim a elaborat ?i publicat o serie de lucr?ri cu caracter pastoral-duhovnicesc ?i de zidire sufleteasc?: Istoricul M?n?stirii Rohia - Maramure? (1981), Livada duhovniceasc?. Predici la Duminici ?i s?rb?torile de peste an (1990), Adev?ruri tr?ite, înv???turi folositoare (1993), Un buchet de pilde ?i înv???turi cre?tine pentru tineri (1995), Crâmpeie de propov?duire din amvonul Rohiei (1996), Medita?ii duhovnice?ti (2002).