TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
CĂLIN CIRA

Cira, C?lin Emilian, doctorand în istorie al Facult??ii de Istorie ?i Filosofie; licen?iat al Facult??ii de Istorie ?i Filosofie ?i al Facult??ii de Teologie Ortodox?; masterat în Istorie, Memorie Oralitate în sec XX, toate din cadrul Universit??ii Babe?-Bolyai. A publicat volumul Convorbiri despre N. Steinhardt, Ed. Eikon, 2010.