TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
VASILE MANEA

Manea, Vasile, s-a n?scut la Teiu?, jud. Alba, în 1962. Studii teologice: ciclul propedeutic, licen?? ?i masterat la Institutul Teologic Ortodox Saint Serge, Paris, 1994-2001; doctorand în iconografie la acela?i institut. C?r?i publicate: Martiri ?i m?rturisitori ai Bisericii din România, Ed. Patmos, Cluj Napoca, 1998; Preo?i ortodoc?i în închisorile comuniste Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2004; Întâlnirea cu Dumnezeu exprimat? în icoana Schimb?rii la Fa??, ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2006. Traduceri: Boris Bobrinskoy, Taina Bisericii, Ed. Patmos, 2001, Cluj-Napoca; Boris Bobrinskoy, Cerurile deschise, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2001; Nikolai Ozolin, Iconografia ortodox? a cincizecimii, Ed. Pamos, Cluj-Napoca, 2002; Jeanine Hourcade, Via?a Sfintei Genevieva, ocrotitoarea Parisului, Ed. Pamos, Cluj-Napoca, 2002; Georges Florovsky, Sensul ascezei cre?tine, Ed. Patmos, 2009, Cluj-Napoca; Nikolai Ozolin, Spovedania, o Tain? în criz?, Ed. Patmos, 2009, Cluj-Napoca; Valentine Zander, Sfântul Serafim, îngerul din Sarov, Ed. Patmos, 2010, Cluj-Napoca.