TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
FELICIA DUMAS

 

Dumas, Felicia, este prof. univ. dr. la Facultatea de Litere (catedra de Limba Francez?), a Universit??ii "Al. I. Cuza" din Ia?i. Autoare a unui Dic?ionar bilingv (român-francez ?i francez-român) de termeni religio?i ortodoc?i, a alte patru c?r?i ?i co-autoare a înc? dou?, Felicia Dumas pred? limba francez? ?i la Facultatea de Teologie ortodox? "Dumitru St?niloae" din Ia?i. A publicat numeroase articole ?i studii de semiologie a gesturilor liturgice ortodoxe, despre terminologia ortodox? din francez?, despre bilingvismul franco-român, sau despre francofonie ?i rela?iile franco-române în reviste din ?ar? ?i din str?in?tate. A tradus în limba francez? cartea P?rintele Paisie Duhovnicul/Le Père Païssié Olaru, ap?rut? la editura l`Âge d`Homme de la Lausanne ?i în limba român? (din francez?) patru c?r?i de spiritualitate ortodox?, dintre care trei semnate de p?rintele arhimandrit Placide Deseille. Originar? din Rm. Vâlcea, Felicia Dumas este c?s?torit? ?i are un b?iat.