TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
MACARIE MOTOGNA

Motogna, Macarie Mircea - Dumitru, arhimandrit la M?n?stirea „Sfânta Ana" Rohia, n?scut la 04 august 1974 în localitatea Breaza, comuna Ciceu-Giurge?ti, jude?ul Bistri?a-N?s?ud; absolvent al Facult??ii de Teologie Ortodox? din Oradea, promo?ia anului 2000. Licen?a sus?inut? la Catedra de Misiologie ?i Ecumenism sub îndrumarea Prof. Univ. Dr. Ioan Mih?l?an, Episcopul Oradiei, cu tema: Arhimandritul Cleopa Ilie duhovnic ?i ap?r?tor al dreptei credin?e. Din anul 2007 doctor în istorie, la Institutul de Istorie „George Bari?iu" din Cluj-Napoca al Academiei Române, elaborând teza cu titlul: Monahismul ortodox din Maramure? ?i Transilvania Septentrional? pân? la începutul secolului al XIX-lea, sub îndrumarea Academicianului Nicolae Edroiu. Din 5 august 1989 vie?uitor în M?n?stirea „Sfânta Ana" Rohia, la 19 septembrie 1993 fiind hirotonit diacon, în 8 mai 1994 hirotonit preot, iar la 28 iunie 1994 tuns în monahism, primind numele de Macarie; la 24 iunie 2001 a fost hirotesit protosinghel, iar la 12 aprilie 2009 arhimandrit. La M?n?stirea Rohia a fost secretar - contabil (1993-2005), arhondar (1995 -2008), bibliotecar, ghid ?i eclesiarh din anul 2005, iar din anul 2006 ?i Secretar general al Funda?iei „N. Steinhardt". Autor al volumului Monahismul ortodox din Maramure? ?i Transilvania Septentrional? pân? la începutul secolului al XIX-lea (Editura M?n?stirii Rohia, 2008), precum ?i a 20 de studii ?i articole în diferite reviste.