TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
GEORGE ARDELEANU

 

Ardeleanu, George, Lector la Departamentul de Studii Literare al Facult??ii de Litere a Universit??ii din Bucure?ti. Articole, eseuri, proz?, recenzii, dosare, interviuri în Amfiteatru, Echinox, Contrapunct, Interval, România literar?, Obsevator cultural, Dilema, Dilema veche (Dilemateca), Idei în dialog, Orizont, Via?a româneasc?, Convorbiri literare, Suplimentul de cultur?, România v?zut? de sus, Limb? ?i literatur?, Tabor, Mi?carea literar?, Nord literar, Lumea credin?ei, Caietele de la Rohia, New York Magazin etc. În 2000 a publicat în colec?ia Canon a Editurii Aula micromonografia N. Steinhardt (nominalizat? la premiile României literare pentru debut). A colaborat la realizarea aparatului critic al edi?iei spaniole a Jurnalului fericirii (El diario de la felicidad), în traducerea Vioric?i Pâtea ?i a lui Fernando Sanchez Miret (Ediciones Sigueme, Salamanca, 2007). Este vicepre?edinte al Funda?iei N. Steinhardt ?i membru în colectivul de editare a Integralei Operei lui N. Steinhardt, M?n?stirea Rohia ?i Editura Polirom (din care pân? în prezent au ap?rut 14 volume). Doctor în Filologie (summa cum laude) cu o tez? despre N. Steinhardt, care st? la baza volumului N. Steinhardt ?i paradoxurile libert??ii, Editura Humanitas, 2009 (premiul special al USR - 2009, premiul pentru critic? literar?/istorie literar?/teorie literar? al revistei Obsevator cultural - 2009, premiul pentru critic? literar? al revistei Via?a româneasc? - 2009, premiul pentru studiu monografic al revistei Poesis - 2009, nominalizare la premiul „Cartea anului" oferit de revista România literar? ?i Funda?ia Anonimul - 2009).