TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
DANIELA PETROŞEL

Petro?el, Daniela, (n. 26 decembrie 1977, Suceava), lector universitar la Facultatea de Litere ?i ?tiin?e ale Comunic?rii, Universitatea ,,?tefan cel Mare", Suceava. Colaboreaz? cu articole la reviste precum Convorbiri literare, Contemporanul. ?i-a sus?inut teza de doctorat în 2006, publicat? sub titlul Retorica parodiei (Editura Ideea European?, 2006). Pentru aceast? carte a ob?inut Premiul ,,Val Condurache" pentru debut în critica literar?, acordat de Filiala Ia?i a Uniunii Scriitorilor, pe anul 2006.