TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
AUREL BUZINCU

Buzincu, Aurel, n?scut în 1956 în Voitinel - Suceava; doctor în filologie al Univ. „Al. I. Cuza" din Ia?i; conferen?iar la Facultatea de Litere ?i ?tiin?e ale Comunic?rii a Universit??ii „?tefan cel Mare" din Suceava; C?r?i publicate: Eseu despre estetica lui Caragiale; I.L.Caragiale - discurs ?i expresie; Literatura român? ?i realismul socialist, Vol. I - Realitatea care întrece fic?iunea.