TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
CORNEL ROBU

Robu, Cornel, (n. 22 septembrie 1938, Sighi?oara), eseist, critic, teoretician literar SF; absolvent al Facult??ii de Filologie a Universit??ii „Babe?-Bolyai" din Cluj-Napoca; debut absolut în 1973, în Tribuna, cu eseul Portret robot al robotului. În 1986, îngrije?te edi?ia postum? a romanelor lui Victor Anestin, În anul 4000 sau O c?l?torie la Venus, 1899 ?i O tragedie cereasc?, 1914. A publicat studii ?i eseuri pe teme de science-fiction în Foundation, 42/ 1988; 49/ 1990; Solaris. Science-fiction et fantastique, Québec, Canada, 92/ 1990; The Encyclopedia of Science Fiction, edited by John Clute and Peter Nicholls, 1993; St. James Guide to Science Fiction Writers, Editor Jay P. Pederson, Detroit, 1996; Dic?ionarul Scriitorilor Români, coord Mircea Zaciu, Marian Papahagi ?i Aurel Sasu, vol. I-IV, 1995-2002; în Dic?ionarul analitic de opere literare române?ti, coordonat de Ion Pop, vol. I-IV, 1998-2004; Almanahul Anticipa?ia, 1993-2000. Volume: Timpul este umbra noastr?. Science-fiction românesc din ultimele dou? decenii, antologie comentat?, 1991, TWELVE of the Best Romanian SF Stories. Selected and introduced by Cornel Robu, 1995; O cheie pentru science-fiction, Ed. Casa C?r?ii de ?tiin??, Cluj-Napoca, 2004; Paradoxurile timpului în science-fiction, Ed. Casa C?r?ii de ?tiin??, Cluj-Napoca, 2006.