TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
DUMITRU ABRUDAN

Abrudan, Dumitru, (n. 29 aug. 1938), preot, profesor universitar la Facultatea de Teologie „Andrei ?aguna" din Sibiu; a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu (1956-1960), cursuri de doctorat - Vechiul Testament - la Institutul Teologic din Bucure?ti (1960-1963), cu specializare la Universitatea Ebraic? din Ierusalim (1972-1973); a sus?inut examenul de doctorat la Bucure?ti, în 1978; redactor al ziarului sibian Telegraful Român (din 1978); a fost delegat la întruniri peste hotare: Congresul profesorilor de teologie de la Atena (1976), a V-a Adunare General? a Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Nairobi 1975), la Congresele Organiza?iei Interna?ionale pentru Studiul Vechiului Testament (Gottingen 1977, Viena 1980, Ierusalim 1983, Louvain 1989), la Dialogul cre?tini-evrei (Geneva 1992), Conferin?a interna?ional? "Pace ?i toleran??" (Istanbul 1994) ?i altele.