TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
AUREL SASU

 

Sasu, Aurel, (n. 21 iulie 1943, Alba Iulia), critic ?i istoric literar român, eseist, traduc?tor, profesor universitar la Facultatea de Litere a Universit??ii „Avram Iancu" ?i al Facult??ii de Jurnalism din cadrul Universit??ii „Babe?-Bolyai", ambele din Cluj-Napoca. În 1961 a absolvit Liceul „Horia, Clo?ca ?i Cri?an" din Alba Iulia, iar în 1968 Facultatea de Filologie din Cluj. Din acela?i an, devine cercet?tor la Institutul de Lingvistic? ?i Istorie Literar? „Sextil Pu?cariu" al Academiei Române din Cluj, sec?ia de istorie literar?, unde lucreaz? ?i în prezent. În 1974 devine doctor în filologie al Universit??ii din Cluj, cu teza Retorica fic?iunii. Între 1981 ?i 1982, este lector de limb? ?i civiliza?ie româneasc? la University of Washington din Seatle (SUA). Bursier Fulbright în Washington, DC, la Library of Congress (1990; Resident Scholar (1991) la Multicultural History Society of Ontario (Toronto, Canada) ?i Visiting Scholar la Northrop Frye Center, Victoria University (1993, Toronto, Canada). Invitat al Centrului de Studii ?i Documentare al Românilor Americani „Valerian D. Trifa" de la Jackson, Michigan, Statele Unite (1996); în acela?i an, c?l?torie de studii în Anglia. Bursier Fulbright la George Town University din Washington, DC, Statele Unite (1998). Particip? la colocvii interna?ionale de literatur? (Moscova, Var?ovia ?i Toronto). Volume recente: Dic?ionarul scriitorilor români din Statele Unite ?i Canada, Bucure?ti, 2001; Cazul Policarp Moru?ca (lucrare documentar?), Cluj-Napoca, 2002; Comunit??ile române?ti din Statele Unite ?i Canada, Cluj-Napoca, 2003; Breviter. Întâlniri cu mine însumi, eseuri, Cluj-Napoca, 2003; Dic?ionarul biografic al literaturii române, vol. I-II, (colec?ia „Marile dic?ionare"), Pite?ti, 2006; Cartea mea de munc? (atelier critic), Cluj-Napoca, 2007 ?i în colaborare: Dic?ionarul scriitorilor români (cu Mircea Zaciu ?i Marian Papahagi), vol. I-IV, Bucure?ti, 1995-2002; Dic?ionarul esen?ial al scriitorilor români (cu Mircea Zaciu ?i Marian Papahagi), Bucure?ti, 2000; Dic?ionarul cronologic al romanului românesc de la origini pân? la 1989, Bucure?ti, 2004; Dic?ionarul cronologic al romanului tradus în România de la origini pân? la 1989, Bucure?ti, 2005.