TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
SIMION AŞTILEAN

Simion A?tilean, profesor universitar la Facultatea de Fizic? din cadrul Universit??ii „Babe?-Bolyai”, Cluj-Napoca, ?eful Catedrei de Spectroscopie Molecular?; autor al volumului Metode ?i tehnici moderne de spectroscopie optic?, Spectroscopia IR ?i Raman, Cluj-Napoca, Editura Casa C?r?ii de ?tiin??, 2002; contribu?ii în volumele Selected Papers on Subwavelength Diffractive Optics, Milestone Series in Optics, Editors: Joseph N. Mait, Dennis W. Prather, SPIE press, The International Society for Optical Engineering, Bellingham, SUA, 2001 ?i Methodes avancees d’analyse spectroscopique et applications, Editors: Roger Casalegno and Onuc Cozar, Cluj-Napoca, Presa Universitar? Clujean?, 2001.