TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
RAFAIL NOICA

Rafail Noica, unul din duhovnicii de marc? ai românilor; fiul cunoscutului filosof Constantin Noica, pleac? de timpuriu în Anglia. Aici devine monah la m-rea de la Essex sub pov??uirea Arhimandritului Sofronie Saharov. Actualmente este ieromonah în mun?ii Apuseni, traducând din opera P?rintelui Sofronie.