TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
CONSTANTIN CUBLEŞAN

 

Cuble?an, Constantin, prozator, dramaturg, poet, critic ?i istoric literar, profesor dr. la Facultatea de Istorie ?i Filologie a Universit??ii „1 Decembrie 1918" din Alba-Iulia. Dintre lucr?ri: Luceaf?rul ?i alte comentarii eminesciene, 1998, Opera literar? a lui Pavel Dan, 1999, Eminescu în orizontul criticii, 2000, Romancierul Rebreanu, 2001, Eminescu în oglinzile criticii, 2001, Eminescu în reprezent?ri critice, 2003, Nicolae Filimon, Micromonografie, 2003, Clasici ?i moderni, 2003, De la tradi?ie la postmodernism, 2005, Dic?ionarul personajelor din teatrul lui Lucian Blaga (coord. 2005); Eminescu în privirile criticii, (2005), Editura Grinta, Cluj-Napoca; Efigii pe nisipul vremii (2005), Editura Clusium, Cluj-Napoca; Eminescu. Ciclul Schillerian (2006). Editura Grinta, Cluj-Napoca; Ion Creanga în con?tiin?a critic?. (2006). Editura Tribuna, Cluj-Napoca; Mihail Sebastian. Teatrul Dic?ionar de personaje (2007) (Coord.); Serile cu Bartolomeu (2007); Din Mansarda lui Cioran (2007); Pavel Dan - Prozatorul Câmpiei Transilvane (2007); Pasiunea lecturii (2008); Domni?a neb?nuitelor trepte, teatru (2008); Eminescu în comentarii critice (2008); Conferin?e literare (2009); Lucian Blaga - Dramaturgul (2010); Omul în colivie, proz?, 2010; În jurul începuturilor romanului românesc, 2010; Eminescologi clujeni, 2011.