TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
CONSTANTIN V. SKOUTERIS

Constantin V. Skouteris, doctor în teologie la Atena ?i în ?tiin?e religioase la Strasbourg, profesor de teologie la Universitatea din Atena, catedra de Istoria Dogmelor, Teologie Simbolic? ?i Ecumenic?. Dintre lucr?ri: Eclesiologia Sf. Grigore de Nyssa (tez? de doctorat), Atena, 1969; Locul ordinii în Teologia Sacramental? a lui Simion al Tesalonicului (tez? de doctorat în ?tiin?e Religioase), Strasbourg, 1969; Sensul termenilor „Teologie", „Teologizare", „Teolog" în înv???tura P?rin?ilor Greci ?i a scriitorilor pân? la cei Capadocieni, Atena, 1972; Cele 39 de articole ale Bisericii Anglicane în lumina tradi?iei simbolic ortodoxe, Atena, 1982; Confesiunile timpurii ale Bisericilor engleze libere, Atena, 1985; Istoria Dogmelor. Vol I Tradi?ia doctrinei ortodoxe ?i falsific?rile ei în primele trei secole cre?tine, Atena, 1996; Avva Doroteu. Înv???tura practic? asupra vie?ii cre?tine (traducere, introducere ?i glosar), Atena 2000.