TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
STELIAN TOFANĂ

Stelian Tofan?, preot, profesor la Facultatea de Teologie Ortodox? a Universit??ii „Babe?-Bolyai" din Cluj-Napoca, catedra de Studiul Noului Testament. Volume: Iisus Hristos - Arhiereu ve?nic, dup? Epistola c?tre Evrei, Editura Presa Universitar? Clujean?, 1996; Introducere în Studiul Noului Testament. Text ?i Canon. Epoca Noului Testament, (vol. I), Editura Presa Universitar? Clujean?, 1997; Introducere în Studiul Noului Testament. Evangheliile dup? Matei ?i Marcu. Documentul Quelle. (vol. II), Editura Presa Universitar? Clujean?, 2000; Introducere în Studiul Noului Testament. Evangheliile dup? Luca ?i Ioan. Problema sinoptic? (Vol. III), Editura Presa Universitar? Clujean?, 2002; Simbolism ?i sacramentalitate în Evanghelia a IV-a, Editura Presa Universitar? Clujean?, 2003; Studiul Noului Testament. Compendium, Cluj-Napoca, 2005; Epistolele Pauline. Repere isagogice si exegetice, Cluj-Napoca, 2006.