´╗┐ TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
┼×TEFAN ILOAIE

Iloaie, ?tefan, (n. 1968, Feldru, Bistri?a-N?s?ud), preot, doctor în teologie al facult??ii de Teologie Ortodox? "Andrei ?aguna" din Sibiu; profesor ?i director de departament la Facultatea de Teologie Ortodox? a Universit??ii "Babe?-Bolyai" din Cluj-Napoca, unde pred? cursuri de Moral? cre?tin?. Autor al volumelor: Relativizarea valorilor morale. Tendin?ele eticii postmoderne ?i morala cre?tin?, Editura Rena?terea, Cluj-Napoca, 2009; Cultura vie?ii. Aspecte morale în bioetic?, Editura Rena?terea, Cluj-Napoca, 2009; Responsabilitatea moral? personal? ?i comunitar?. O perspectiv? teologic?, Editura Rena?terea, Cluj-Napoca, 2009; Nae Ionescu ?i Ortodoxia româneasc?, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2003. A publicat peste 100 de studii ?i articole în reviste de specialitate ?i în periodice teologice ?i de cultur?, în ?ar? ?i în str?in?tate.