TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
OVIDIU SFERLEA

Ovidiu Sferlea, licen?iat al Facult??ii de Teologie Ortodox? din Oradea, student al Facult??ii de Litere a Universit??ii „Babe?-Bolyai” Cluj-Napoca, bursier la l’ École pratique des hautes études – Sciences religieuses, Paris, preg?tind o tez? despre Sf.Grigorie de Nyssa.