TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
CHRISOSTOMOS STAMOULIS

STAMOULIS, CHRISOSTOMOS, profesor de dogmatic? la Facultatea de Teologie a Universit??ii Aristotel din Tesalonic, autor al multor studii de teologie ?i al volumelor: N?sc?toarea de Dumnezeu ?i dogma ortodox?, Editura Palimpsest, Tesalonic, 1996; Natur? ?i iubire, Palimpsest, Tesalonic, 1999; Despre Lumin?. Problematica teologic? contemporan?, Palimpsest, Tesalonic, 1999; Sfin?enia frumuse?ii, Palimpsest, Tesalonic, 2006.