TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
IOAN CHIRILĂ

Chiril?, Ioan, preot, profesor universitar ?i decan al Facult??ii de Teologie Ortodox? a Universit??ii „Babe?-Bolyai" din Cluj-Napoca, Pre?edintele filialei Asocia?iei pentru Dialogul dintre ?tiin?? ?i Teologie în România (ADSTR) Cluj-Napoca, membru corespondent al ETRF - Ecumenical Theological Research Fraternity al Institutului Ratisbon, Ierusalim, coordonator al grupului de cercet?tori de la Facultatea de Teologie Ortodox? din Cluj în cadrul programului EURESIS, coordonator al echipei de cercetare pe teme de religie în cadrul proiectului de cercetare „?tiin?? ?i Ortodoxie. Cercetare ?i Educa?ie", proiect finan?at de funda?ia Templeton, USA, membru al Colegiului director al ADSTR Romania, membru fondator al Institutului pentru Studii Avansate în ?tiin?? ?i Ortodoxie (IASSO), membru în cadrul re?elei tematice TRES; directorul grantului „Reason and faith - A possible alliance?", finan?at de Funda?ia Metanexus, USA (2006-2009), membru în comisia de dialog a Consiliului Mondial al Bisericilor cu Bisericile Protestante (WCC), membru al Comisiei Na?ionale de Istorie Bisericeasc? Comparat?; fondator al centrelor de cercetare din UBB: Centrul de Bioetic?, Centrul de Studii Biblice, Centrul de Studii Ecumenice ?i Interreligioase, Centrul de Limbi Clasice ?i Orientale „Orientalia", Centrul de Studii Istorice Comparate „Ioan Lupa?", Institutul de preg?tire continu? a preo?ilor, profesorilor de Religie ?i asisten?ilor sociali. Volume de autor: Homo-deus (eseuri, 1997), Cartea profetului Osea - breviar al gnoseologiei Vechiului Testament (tez? de doctorat, 1999), Mesianism ?i Apocalips? în scrierile de la Qumran (1999), Qumran ?i Mariotis - dou? sinteze ascetice - locuri ale îmbog??irii duhovnice?ti (2000), Ecouri în Babel (volum de poezii) (2000), Fragmentarium exegetic (2001), Fragmentarium exegetic filonian (2002), Fragmentarium exegetic filonian II, Nomothetica - repere exegetice la Decalog (2003).