TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
MIHAELA GLIGOR

Mihaela GLIGOR, cercet?tor ?tiin?ific gr. III în cadrul Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Bari?", Departamentul de Cercet?ri Socio-Umane; absolvent? a Facult??ii de Filosofie (2001) din cadrul Universit??ii "Babe?-Bolyai" Cluj-Napoca, unde a urmat ?i un program de Studii Aprofundate de Filosofia Umanului (2002); doctor în Filosofie al aceleia?i Universit??i cu o tez? despre Mircea Eliade ?i extrema dreapt? româneasc? (2006); este co-traduc?tor al lucr?rii lui Mac Linscott Ricketts, Mircea Eliade. The Romanian Roots. 1907-1945 (R?d?cinile române?ti ale lui Mircea Eliade. 1907-1945, Bucure?ti, Criterion Publishing, 2004); coordonator, al?turi de Mac Linscott Ricketts, al volumelor Întâlniri cu / Encounters with Mircea Eliade (Cluj-Napoca, Editura „Casa C?r?ii de ?tiin??", 2005) ?i Întâlniri cu Mircea Eliade (Bucure?ti, Editura Humanitas, 2007); autoare a numeroase studii ?i articole despre via?a ?i opera lui Mircea Eliade, publicate în volume colective ?i în revistele culturale din România.