TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
VIOREL ŞTEFĂNEANU

?tef?neanu, Viorel, n?scut la Bucure?ti, în 1947; studii de limb? ?i literatur? francez? la Universitatea din Bucure?ti; asistent la catedra de limbi str?ine a Academiei de Studii Economice (1971-1975); refugiat politic în Fran?a (1976); ob?ine na?ionalitatea  francez? în 1981; tez? de doctorat de literatur? comparat? la Sorbona, sus?inut? în 1979,  cu titlul: Problema totalitarismului în opera lui Dostoievski ?i influen?a lui asupra autorilor francezi din secolul XX ( Gide, Bernanos, Camus, Sartre etc.); cu începere din 1979, conferen?iar de literatur? comparat? ?i francofon? (autorii români de limb? francez?) la Universitatea Paris XII.  Activitate literar?: piese de teatru ?i un libret de oper? reprezentate ?i publicate în Fran?a.