TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
MARIUS LAZURCA

Marius Gabriel Lazurca, - ambasador (din 2006) al României pe lâng? Sfântul Scaun ?i Ordinul Suveran Militar de Malta; 2001-2006, director al Centrului Cultural Jude?ean, institu?ie public? de cultur? din subordinea Centrului Cultural Jude?ean Arad; 1999-prezent, director de programe ?i fund raising la Fundatia „A Treia Europa" din Timisoara; 1997-prezent, cadru didactic universitar; licen?? (1994) în literatur? comparat? la Universitatea Paris IV-Sorbonne; doctorat (2003) în istorie-antropologie la Universitatea Paris IV-Sorbonne; licen?? (1996) în limba ?i literatura francez?, limba ?i literatura român? la Universitatea de Vest din Timi?oara; master (1995) în istorie-antropologie la Universitatea Paris IV-Sorbonne; Volume publicate: Inven?ia trupului, Editura Anastasia, Bucure?ti, 1996; Zeul ascuns. Literatura si ini?iere la Mircea Eliade, Editura Universitatii de Vest, Timi?oara, 2001; Anthropologie du corps dans le monde romain sous le Haut Empire, ANRT, Lille, 2004; Politici publice regionale. Strategia cultural? a jude?ului Arad, Hartmann, Arad, 2005 (volum bilingv rom/engl).