TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
GHEORGHIOS KAPSANIS

Kapsanis, Gheorghios, (arhim.), stare? al M?n?stirii Grigoriou din Muntele Athos, fost cadru didactic, înainte de a intra în monahism, la catedra de drept canonic a Facult??ii de Teologie din Atena, autor al multor c?r?i de spiritualitate ?i teologie, printre care: Ortodoxia ?i Romano-Catolicismul: Studii diverse (2006); V?z?tori ai Învierii lui Hristos (2005); Îndumnezeirea ca scop al vie?ii omului (2004, tradus? în român? cu titlul Îndumnezeirea - scopul vie?ii omului, Evanghelismos, 2006); Dumnezeu S-a ar?tat în trup (2005); Via?a euharistic? (2004); Rug?ciunea Domneasc? (1998); Experien?e ale Harului lui Dumnezeu (1992); Ortodoxia: n?dejdea popoarelor Europei (ap?rut? în român? la editura Evanghelismos în 2006). A mai ap?rut în român? o selec?ie din textele sale realizat? de ieromonahul Damaschin, în traducerea ieromonahului Agapie Corbul: Scrieri athonite pe teme contemporane, Editura Sfântul Nectarie, Arad, 2003. În englez? au fost publicate patru discu?ii avute cu ieromonahul Alexander Golitzin ?i traduse de acesta, cu titlul: The Eros of Repentance: Four Talks on the Theological Basis of Athonite Monasticism, Praxis Institute Press, 1992.