TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
MIRCEA MUTHU

Muthu, Mircea, critic ?i istoric literar, eseist, profesor la Facultatea de Litere din cadrul Universit??ii „Babe?-Bolyai", Cluj-Napoca. Dintre volumele publicate, amintim: Orient?ri critice, 1972; Literatura român? ?i spiritul sud-est european, 1976; La marginea geometriei, 1979; Paul Zarifopol între fragment ?i construc?ie, 1982; Permanen?e literare române?ti în perspectiv? comparat?, 1986; Alchimia mileniului, 1989; Liviu Rebreanu sau paradoxul organicului, 1993; Cântecul lui Leonardo, 1995; C?lcâiul lui Delacroix, 1996; Lucian Blaga - dimensiuni r?s?ritene, 2000; Balcanismul literar românesc, 3 vol., 2002; Studii de estetic? româneasc?, vol. I, 2005; Alchimia mileniului. Interferen?e culturale, edi?ia a doua, rev?zut? ?i ad?ugit?, 2008; Ochiul lui Osiris, 2010; Panoramic sud-est european, 2012; Volume de versuri: Esen?e, 1994; Grafii, 2004, Trepte, 2014.