TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
HERMAN A. MIDDLETON

Herman A. Middleton, n?scut în 1973 la Oxford (Anglia), a urmat cursurile ?colii Interna?ionale din Bangkok (International School of Bangkok), Tailanda; în 1995 ?i-a luat licen?a în studii Biblice, Literatur? Englez? ?i Istorie la Wheaton College (Illinois, USA); a urmat un an (1997) cursurile ?colii de Neogreac? din cadrul Facult??ii de Filosofie a Universit??ii „Aristotel" din Tesalonic (Grecia); licen?iat (2001) ?i doctor (2007) al Facult??ii de Teologie a aceleia?i universit??i. Titlul tezei de doctorat: Cosmologia ?i antropologia lui C. S. Lewis: o abordare critic? din perspectiv? ortodox?. Este autorul lucr?rii Precious Vessels of the Holy Spirit: The Lives and Counsels of Contemporary Elders of Greece (Vase de cinste ale Duhului Sfânt: vie?i ?i cuvinte de înv???tur? ale B?trânilor contemporani din Grecia, Ed. Sophia, Cartea ortodox?, Bucure?ti, 2005), Protecting Veil Press, Etowah, 2003. Poate fi contactat la:  middleton@protectingveil.com.