TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
VASILE V. FILIP

 

Filip, Vasile V., absolvent al Facult??ii de Filologie a Universit??ii „Babe?-Bolyai"  din Cluj-Napoca (1975-1979); profesor de Limba ?i literatura român? la Codlea, apoi în sate din jude?ul Bistri?a-N?s?ud; muzeograf etnograf, iar din 1990 - profesor la C.N. "Liviu Rebreanu", Bistri?a; doctorat în folclor la Universitatea „Babe?-Bolyai"  în 1998; din 1999 - profesor asociat la Universitatea de Nord Baia Mare (paralel cu activitatea în înv???mântul secundar); e autorul a cca 50 de studii ?i articole (preponderent pe teme etnologice) publicate în periodice din Bistri?a, Cluj-Napoca, Baia Mare, Timi?oara, Târgu Mure?, Bac?u; debut editorial cu Universul colindei române?ti (În perspectiva unor structuri de mentalitate arhaic?), Ed. Saeculum I.O., Bucure?ti, 1999; autor al volumului Eseuri etnologice, Ed. Eikon, Cluj-Napoca.