TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
DORU-LUCIAN TURCU

 Turcu, Lucian, absolvent al Faculta?ii de Istorie ?i Filosofie din cadrul Universit??ii „Babe?-Bolyai", Cluj-Napoca, promo?ia 2008, specializ?rile Istorie ?i Istorie-Arhivistic?; în prezent masterand în cadrul aceleia?i Facult??i la specializarea Istoria ?i socio-antropologia epocii moderne.