TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ALEXANDRU-IONUŢ PETRIŞOR

Petri?or, Alexandru-Ionu?, licen?iat în ecologie (Universitatea din Bucure?ti, 1997), master în biostatistic? (Universitatea din Carolina de Sud, 2000) ?i doctor în ecologie (Universitatea din Carolina de Sud, 2004), conferen?iar universitar la Universitatea SPIRU HARET, este membru în patru organiza?ii profesionale din ?ar? ?i str?in?tate, a publicat patru c?r?i ?i dou? capitole, 47 de articole ?tiin?ifice, 41 de rezumate ?i a sus?inut 55 de comunic?ri în conferin?e (unele în SUA ?i Fran?a) ?i 33 de cursuri ?i prelegeri.