TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
PETRU IOAN ILEA

ILEA, PETRU IOAN, preot, doctor în teologie al Facult??ii „Andrei ?aguna" din Sibiu; autor al volumului Medita?ii la Evangheliile de peste s?pt?mân?, Cluj-Napoca 2007.