TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
MIRCEA TĂMAŞ

T?ma?, Mircea, profesor de Botanic? farmaceutic? la Universitatea de Medicin? ?i Farmacie „Iuliu Ha?ieganu"din Cluj-Napoca, autor al mai multor manuale ?i articole privitoare la plantele medicinale ?i aromatice.