TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
VASILE CRISTEA

 

Vasile Cristea, prof.dr. la Departamentul de Taxonomie ?i Ecologie al UBB, director al Gr?dinii Botanice „Al. Borza" este specialist în fitosociologie ?i în conservarea biodiversit??ii. În ultimul deceniu a abordat ?i rela?ia Religie - Ecologie, precum ?i aspecte taxonomice privitoare la plantele din Sfântul ?i Marele Mir.