TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
PETRE GURAN

GURAN, PETRE, cercet?tor ?tiin?ific la Institutul de studii sud-est europene al Academiei Române, fost membru al Centrului de Studii Elenice al Universit??ii Princeton, Statele Unite ale Americii, ?i conferen?iar invitat în departamentele de istorie ?i istorie a artei ale aceleia?i universit??i (2004-2006); Doctor în istorie (2003), cu o tez? intitulat? Sfin?enie regal? ?i putere universal? în lumea ortodox?, sus?inut? la École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris; alumnus (fost bursier) al Colegiului Noua Europ?, fost coordonatoral sesiunii române?ti a Programului „Mân?stiri ?i identitate european?. Primul Colegiu de cet??enie european?” sub egida Consiliul Europei, membru junior al World Academy of Art and Sciences; unul dintre ini?iatorii ?i primul director al Institutului de Studii Liberale; absolvent al Facult??ii de Stiin?e Politice al Universit??ii Bucure?ti, studii de masterat ?i doctorat la EHESS, Paris, ?i la Universitatea Ludwig Maximilian din München; autor a peste 20 de studii de specialitate în francez? ?i englez? dedicate antropologiei faptului religios ?i istoriei intelectuale a formelor de putere în lumea bizantin?, numeroase studii, articole ?i recenzii în român?, pe teme de actualitate politic? ?i religioas?; coordonator ?i editor al culegerii de studii L’empereur hagiographe. Culte des saints et monarchie byzantine et post-byzantine (Împ?ratul hagiograf. Cultul sfin?ilor ?i monarhia bizantin? ?i post-bizantin?), New Europe College, 2001. Volum: Sainteté royale et pouvoir universel en terre d’Orthodoxie. Fin du Moyen Ageet début de l’époque moderne, Paris, Beauchesne, 2007.